Hannover Messe 2014

17.10.2015

Česká zbrojovka a.s., SBU Auto&Aero se zúčastní významného strojírenského subdodavatelského veletrhu Hannover Messe 2014 – konaného v termínu od 7.do 11. 4. 2014. Industrial Supply v rámci Hannover Messe má vedoucí pozici pro světový subdodavatelský trh.

Česká zbrojovka a.s. je významným dodavatelem subdodávek do automobilového a leteckého průmyslu. V obou oblastech patříme k předním výrobcům dílů pro klimatizační jednotky automobilů, sestav reduktorů a pohonů turbovrtulových leteckých motorů. Neméně významným segmentem dodávek jsou přesná, broušená ozubená kola přímá a šikmá.

Veletrhu se loni účastnilo 67.800 návštěvníků s podílem 97,4% odborníků. 33,7% návštěvníků pocházelo ze zahraničí. Význam akce spočívá v možnosti oslovit cílové zákazníky z mnoha odvětví: zpracovatelského průmyslu (32 tis.), energetiky (6,4 tis.), obchodu (6 tis.), dále ze sektoru služeb a průmyslového výzkumu. Akce se tradičně účastní kolem 5000 vystavovatelů z celého světa.

Pořadatelé pro letošní rok zvolili téma „integrovaný průmysl – další kroky“. Partnerskou zemí bude Nizozemí.
Integrovaný průmysl se má stát rozhodujícím faktorem nového rozvoje výroby v Evropě – proto je kladen důraz na automatizační a řídicí techniku, a to na techniku nové generace, připravenou k propojení s informačními systémy a internetem věcí.

Archív